Privatlivspolitik sidst ændret d. 16.10 2023

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige, eller når du beder os om det. Hver 5 år sender vi dig besked om du fortsat ønsker, at vi gemmer dine oplysninger, og sletter derefter dine oplysninger, hvis vi intet har hørt fra dig.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger 
Stemmernes Fællesskab er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktpersoner, som er: 
Kontaktpersoner: Kennet Christensen, Anna Christina Andersen

Adresse: Sønder alle 33, 8000 Aarhus C
CVR: 43671278
Telefonnr.: 60189611 – 61471717
Mail: info@stemmernesfaellesskab.dk
Hjemmeside: www.stemmernesfaellesskab.dk

Behandling af personoplysninger

1. Vi behandler følgende personoplysninger
• Medlemsoplysninger og andre som har skrevet sig på vores mailliste
• Almindelige personoplysninger: mailadresse og navn

2. Oplysninger om frivillige: 
• Almindelige personoplysninger: telefonnummer, mailadresser, kontakt igennem sociale medier

3. Oplysninger om stemmehørergrupperne som kan ses på hjemmesiden: 
• Almindelige personoplysninger: navn på gruppen, adressen på gruppen, telefonnummer for kontakt, mail-kontakt til gruppen og kort beskrivelse af gruppen
 
4. Oplysninger om frivillige i Unge-gruppen: 
Almindelige personoplysninger: telefonnummer, mailadresser 

Personoplysninger: børneattest for 1 år af gangen indhentes i samarbejde med foreningen. 

5. oplysninger om institutioner med institutionsmedlemskab igennem hjemmesiden: Almindelige personoplysninger: navn på institution, adresse, navn på kontaktperson, E-mail til faktura, EAN nr. og evt. besked

6. oplysninger om personer med Pro medlemskab igennem hjemmesiden: 
Almindelige personoplysninger: navn, E-mail til faktura – Evt. link til hjemmeside og CVR nr. samt besked/tekst til Stemmernes Fællesskab hjemmeside. 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

 • Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er: at vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • at det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig 
 • at loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • at du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger
Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er: 
 
 • at behandle medlemsoplysninger – herunder, at
kunne sende dig bekræftelse og reminder om dit kontingent, sende vigtige
informationer om foreningen eller invitationer til de gratis møder, kunne
oplyse om din stemmehørergruppe på hjemmesiden eller kunne oplyse om din
virksomhed på hjemmesiden.

• at vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem 
• at kunne levere ydelser/workshops du har bestilt med evt. rabat fordele
 
Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er: 
 
 • at vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
 •  at administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • at håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • at du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • at kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • at vi kan oplyse om din stemmehørergruppe på vores hjemmeside
 • at vi kan oplyse om din virksomhed på vores hjemmeside
 •  

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor dit samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 
 

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.  

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Efter 5 år giver vi dig besked, om du forsat ønsker, at vi behandler og gemmer dine oplysninger, ellers vil disse blive slettet så frem, at vi intet hører fra dig. Oplysninger på stemmehørergrupper på hjemmesiden behandler vi og gemmer i 10 år før de slettes. Oplysninger om din virksomhed på hjemmesiden behandler vi og gemmer så længe dit Pro-medlemskab er aktivt og overholder foreningens vedtægter. Du kan altid få dine oplysninger slettet når du ønsker. Giv os besked om dette info@stemmernesfaellesskab.dk
 
 • Dine rettigheder
  Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt) 
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring 
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. 

Henvender du dig med en anmodning om, at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken 
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside. 

 

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.